Autisme

Wat is Autisme?

Autisme is voor iedereen anders. Je ziet het niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven en de omgeving.
Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon en ook per levensfase.
Autisme is een specifieke manier van zijn, een type mens.

Autisme is een verzamelterm voor allerlei gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op verschillende gebieden zoals communicatie, sociale interactie, flexibiliteit in denken en handelen en een over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Autisme herkennen

Er zijn verschillende kenmerken die vaak in verband worden gebracht met autisme. Het is belangrijk om te weten dat niet alle kenmerken van een ASS een negatieve werking hebben. Aan de volgende kenmerken kun je autisme herkennen:

 • Problemen op sociaal gebied/minder goed ontwikkelde sociale intuïtie
 • Moeite met (onverwachte) verandering
 • Dingen letterlijk nemen
 • Eerlijk en recht door zee
 • Uitstekende detailwaarneming
 • Goed in analyseren
 • Niet graag over koetjes en kalfjes praten
 • Goed in het herkennen van patronen
 • Moeite met het bewaren van overzicht
 • Loyaal
 • Buiten vaste kaders kunnen denken
 • Perfectionistisch
 • (Ogenschijnlijk) geen interesse voor anderen tonen
 • Nauwkeurig
 • Over- of juist ongevoelig voor zintuiglijke prikkels
 • Heel intensief bezig zijn met een beperkt aantal onderwerpen
 • Hyperfocus
 • Specifieke talenten
 • Voorkeur voor een-op-een contact
 • Tragere informatieverwerking
 • Grapjes soms niet begrijpen en taal soms letterlijk interpreteren en vaak maar één betekenis aan een woord toekennen

Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek!

De medewerkers van RondomAutisme geloven dat een respectvolle en specifieke benadering van mensen met autisme, voor (optimale) ontwikkeling en ontplooiing kan zorgen om verder te groeien naar meer zelfstandigheid en welzijn…
We zetten ons in om mensen met autisme een volwaardig leven te laten leiden, vol betekenis en voldoening.