Autisme

Autisme Spectrum Stoornis

Autisme, tegenwoordig ook wel Autisme Spectrum Stoornis *(ASS) genoemd, is kort gezegd een informatieverwerkingsstoornis.

Bij mensen met autisme wordt de informatie, die via de zintuigen binnenkomt, anders verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Hierdoor is ook de reactie op deze prikkels anders. Deze informatie wordt niet automatisch in een context geplaatst en tot een samenhangend geheel gevormd. Dit wordt centrale coherentie (CC) genoemd. Daardoor kunnen mensen met autisme vaak blijven “hangen” in, voor de mensen uit hun omgeving, onbelangrijke details.

Het voordeel van hun detailwaarneming is dat ze vaak heel nauwkeurig analytische en logische informatie kunnen verwerken. Het nadeel is dat de informatie niet gefilterd wordt, waardoor men veel eerder overprikkeld raakt.

Autisme is een zeer complexe stoornis. Het heeft grote invloed op iemands leven. Men ondervindt een verscheidenheid aan beperkingen in verschillende gradaties en op verschillende levensgebieden. Autisme komt voor op alle niveaus van functioneren. Het hebben van autisme heeft onder andere invloed op:

1. Sociale interactie

Mensen met autisme hebben moeite met contact. Ze kunnen zich moeilijk of niet goed in de gedachten en bedoelingen van een ander verplaatsen. Dit wordt Theory of Mind (TOM) genoemd.

 

w

2. Communicatie

Mensen met autisme nemen informatie vaak letterlijk en hebben moeite met indirecte en non-verbale communicatie te begrijpen.

3. Planning en organisatie

Mensen met autisme hebben moeite met plannen en organiseren. Dit wordt de executieve functie (EF) genoemd. Het ontbreekt hen aan een innerlijke regisseur waardoor er onvoldoende sturing is en weinig organiserend vermogen. Bij gebrek aan overzicht is het moeilijk om zaken te reguleren en weloverwogen besluiten te nemen.

4. Zintuiglijke prikkels

Veel mensen met autisme hebben last van over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels. Denk aan geluiden, geuren, smaken, warmte, kou, pijn en aanraking.

Het moge duidelijk zijn dat autisme vele gezichten heeft. Tegelijkertijd zijn deze niet meteen zichtbaar.
Mensen met autisme vormen een bontgekleurd gezelschap en zijn meer dan alleen hun autisme.

 

Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek!

* Omdat autisme met de verschillende aandoeningen lastig van elkaar te onderscheiden zijn, is er voor gekozen om in de DSM-5 de diagnoses klassiek autisme, PDD-nos, MCDD (meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis) en Asperger samen te voegen in één categorie.