Ervaringsgroep voor mensen met (een vermoeden van) autisme

De diagnose autisme verandert je leven

Wat kun je van de ervaringsgroep verwachten?

Het doel van de gespreksgroep is ondersteuning bieden bij de moeilijkheden die je ervaart.

Klik hieronder voor een flyer met informatie over de ervaringsgroep.

Voor partners is er de Partner Ervaringsgroep