Over ons

RondomAutisme spreekt jouw taal!

Ons team

Wij, het team van RondomAutisme, zijn ervaringsdeskundigen en werken op vrijwillige basis. We hebben allen te maken met autisme in onze privé­omgeving en benutten deze ervaring, samen met de opgedane kennis, om lotgenoten te helpen en als klankbord te dienen. We zijn gericht op verbetering van het welzijn van mensen met autisme, hun naasten en hun mantelzorgers. Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold.

5

Doelstelling Stichting Rondom Autisme

De Stichting Rondom Autisme heeft als doelstelling het verbeteren van kwaliteit van leven voor mensen met autisme, hun mantelzorgers in de directe omgeving zoals ouders, partners en kinderen en verder van iedereen die professioneel of privé in aanraking komt met autisme.

Wat is autisme?

Autisme, tegenwoordig ook wel Autisme Spectrum Stoornis *(ASS) genoemd, is kort gezegd een informatieverwerkingsstoornis.

Bij mensen met autisme wordt de informatie, die via de zintuigen binnenkomt, anders verwerkt dan bij mensen zonder autisme. Hierdoor is ook de reactie op deze prikkels anders.

Autisme is een zeer complexe stoornis. Het heeft grote invloed op iemands leven. Men ondervindt een verscheidenheid aan beperkingen in verschillende gradaties en op verschillende levensgebieden. Autisme komt voor op alle niveaus van functioneren.